Logo Movitax s.r.o.

PERSONALISTIKA, ZPRACOVÁNÍ MEZD

Tato služba zahrnuje komplexní vedení personální a mzdové agendy.

Personální agenda zahrnuje především vedení osobních složek zaměstnanců a plnění registračních i jiných povinností vůči státní správě jménem zaměstnavatele. V rámci personálních služeb poskytujeme i personální, pracovní a právní poradenství.

Mzdová agenda zahrnuje především kompletní zpracování mezd, a to včetně odvodů, podávání přehledů a požadovaných výkazů.

Klient obdrží veškeré výstupní sestavy v předem dohodnuté podobě. Jedná se především o výplatní listy, sumarizace mezd, přehledů pojistného, přehledy docházky a příkaz k úhradě. 

Všechny výstupy jsou pro klienta dodávány v elektronické podobě, podpora internetového bankovnictví.