Logo Movitax s.r.o.

CENÍK ZA ÚČETNICVTVÍ

Cena za poskytované služby je stanovena u každého klienta individuálně dohodou. Odvíjí se především od rozsahu poskytovaných služeb, dále pak dle rozsahu jednotlivých dokladů, požadované periodicitě zpracovávání atd. Většina klientů volí paušální stanovení ceny, ale můžete samozřejmě využít i stanovení ceny dle jednotlivých položek, či hodinovou sazbu dle platného ceníku.

Orientační ceník:

Předběžnou cenovou kalkulaci pro Vaši firmu Vám zpracujeme dle Vámi zadaných údajů do níže uvedeného formuláře a bude Vám zaslána na Vámi uvedený email.

Ceník pro předběžnou kalkulaci ceny:

Jméno:
Email:
Název firmy:
IČO:
Hlavní činnost (zaměření) firmy:
Plátce DPH: Ano / Ne
Jste měsíčním plátcem DPH: Ano / Ne
Počet zaměstnanců:
Evidujete zvlášť provozovny: Ano / Ne
Počet přijatých faktur za 1 měsíc
Počet vydaných faktur za 1 měsíc
Počet položek na bankovním výpisu za 1 měsíc:
Počet pokladních dokladů přijatých za 1 měsíc:
Počet pokladních dokladů vydaných za 1 měsíc:
Přepokládaný obrat ročně (tzv. výnosy):
Poznámka: